Friday, November 11, 2011

Peralatan Permainan-NET
Di tengah-tengah lapangan ada net yang tingginya 155 cm. Net merupakan pembahagi berupa jaring yang merentangi antara dua bidang permainan yang diikatkan pada tiang. Tiang itu haruslah kukuh, sehingga net yang dibentangkan tidak akan turun bila ditarik cekang agar lurus. Tinggi net di tengah-tengah lapangan, haruslah 152 cm dari permukaan lapangan.

No comments:

Post a Comment